Το άνοιγμα ακόμη ενός κεφαλαίου και συγκεκριμένα του 33, το οποίο αφορά τα χρηματοπιστωτικά θέματα και τον προϋπολογισμό, αποφάσισε να ανοίξει σήμερα το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Τουρκίας, στις Βρυξέλλες.

Η ΕΕ υπενθύμισε ότι το κεφάλαιο 33 μπορεί να κλείσει προσωρινά μόνο όταν έχει επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά το αίτημα της Τουρκίας για «μεταβατικά δημοσιονομικά διορθωτικά μέτρα». Επίσης η Τουρκία πρέπει να εκπληρώσει τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με τα κριτήρια κλεισίματος ενός κεφαλαίου που είναι η πλήρης χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Σύνδεσης έναντι όλων των κρατών-μελών.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Σύνδεσης, η ΕΕ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και την αλληλεγγύη της προς την Άγκυρα, μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης.

Επίσης υπογράμμισε τη σημασία που προσδίδει στη στενή σχέση και συνεργασία με την Τουρκία σε τομείς κοινού συμφέροντος, όπως η μετανάστευση, η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, η ενέργεια, η οικονομία και το εμπόριο.

Παράλληλα, η ΕΕ επανέλαβε την ανάγκη η Άγκυρα να επιταχύνει τις μεταρρυθμιστικές της προσπάθειες, ιδίως στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Επιπλέον υπενθύμισε ότι η Τουρκία μπορεί να επιταχύνει το ρυθμό των διαπραγματεύσεων για την εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του διαπραγματευτικού πλαισίου και τηρώντας τις συμβατικές υποχρεώσεις της προς την ΕΕ.