Πολύ χαμηλότερη των αντρών είναι η συμμετοχή των γυναικών στην Κύπρο σε θέσεις λήψης αποφάσεων στις κυπριακές επιχειρήσεις, παρά το υψηλό μορφωτικό τους επίπεδο, σύμφωνα με παγκύπρια έρευνα του Κέντρου Ερευνών Πεδίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία έγινε μεταξύ 3 Μαΐου και 9 Ιουνίου για λογαριασμό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών (ΚΟΓΕΕ).

Η έρευνα έδειξε ότι, ενώ το 50,2% των εργαζομένων γυναικών στην Κύπρο έχουν υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), η συμμετοχή τους σε θέσεις λήψης αποφάσεων στις κυπριακές επιχειρήσεις είναι πολύ χαμηλότερη των ανδρών και συγκεκριμένα βρίσκεται στο 27,5%, έναντι 72,5% των ανδρών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το ποσοστό των γυναικών, που κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό στην Κύπρο, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο μετά τον Καναδά.

Η πλήρης απασχόληση των γυναικών στην Κύπρο ανέρχεται στο 89,3% και η μερική στο 10,3%.

Το ποσοστό των γυναικών υπαλλήλων που έχουν ένα και μόνο προϊστάμενο/η στις επιχειρήσεις είναι 66,7% (12,6% έχουν ως προϊστάμενη μια γυναίκα, ενώ 54,1% έχουν ως προϊστάμενο άνδρα).

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι ο παράγοντας «εμπόδια στην επαγγελματική εξέλιξη γυναικών» κατέδειξε ότι τα έμφυλα στερεότυπα και οι έμφυλες προκαταλήψεις θεωρούνται ότι ακόμη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως εμπόδια στην επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών.

Επιπρόσθετα, η έρευνα επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι το σκηνικό σε σχέση με τα έμφυλα στερεότυπα είναι βελτιωμένο, ένα σημαντικό ποσοστό γύρω στο 10%-15% του δείγματος φαίνεται ακόμη και σήμερα να συμμερίζεται με ρητό τρόπο στερεότυπα που κατατάσσουν τις γυναίκες σε υποδεέστερη θέση.

Στα θετικά στοιχεία της έρευνας είναι το γεγονός ότι οι κυπριακές επιχειρήσεις φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να ασχολούνται με το πρόβλημα της σεξουαλικής παρενόχλησης, αφού δηλώνουν ότι έχουν υιοθετήσει προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα για τη σεξουαλική παρενόχληση. Ωστόσο, καταγράφεται ως αρνητικό στοιχείο το γεγονός ότι ένα ποσοστό 23% δήλωσε ότι δεν είναι ενήμερο για τη συγκεκριμένη νομοθεσία.