Πολύ σύντομα αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των Βρετανικών βάσεων που θα δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης και ανάπτυξης των περιουσιών,που βρίσκονται στο έδαφος των βάσεων.
Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ενημέρωσαν σήμερα την Επιτροπή Εμπορίου της Βουλής ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες από τεχνοκρατικής απόψεως.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Ειτροπής, βουλευτής του Ζαχαρίας Ζαχαρίου, δήλωσε ότι,αφού υπογραφεί το μνημόνιο, θα προχωρήσουν και οι αναγκαίες τροποποιήσεις της νομοθεσίας σε πολεοδομικό επίπεδο.

Στην περίπτωση των Βάσεων, είπε, θα ισχύσει ακριβώς ότι ισχύει και στην υπόλοιπη Κύπρο. Δηλαδή, θα προηγηθεί δημόσιος διάλογος με τις επηρεαζόμενες κοινότητες και με βάση το αποτέλεσμά του θα καθοριστούν οι πολεοδομικές ζώνες.