Μόνο με ισχυρά σύνορα και έξυπνα συστήματα πληροφοριών θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη τις προκλήσεις από το μεταναστευτικό, δήλωσε ο επίτροπος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η Επιτροπή Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας παρουσίασε σήμερα τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενισχύσει την ασφάλεια στην Ευρώπη, μέσω της βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και της ενίσχυσης των εξωτερικών συνόρων, στο ευρωκοινοβούλιο.

Τα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνουν:

  • την ταχεία επιχειρησιακή λειτουργικότητα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής,
  • την ταχεία έγκριση και εφαρμογή ενός ενωσιακού συστήματος εισόδου - εξόδου,
  • τις επικείμενες προτάσεις για τη δημιουργία ενός συστήματος πληροφοριών και αδειοδότησης για ταξίδια στην ΕΕ.
  • Επιπλέον, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Επιτροπής να προλειάνει το έδαφος για μια ουσιαστική και αποτελεσματική Ένωση Ασφάλειας, η ανακοίνωση προτείνει, επίσης:
  • την ανάληψη περαιτέρω δράσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων,
  • την πρόληψη της πλαστογράφησης εγγράφων,
  • την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Αντιτρομοκρατικού Κέντρου της Europol.

Η παρέμβαση του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ο Έλληνας επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά:

Με την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων μας θα είμαστε σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσουμε τις σοβαρές μεταναστευτικές προκλήσεις. Η αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Για τη διασφάλιση της ασφάλειας της Ευρώπης χρειαζόμαστε ισχυρά σύνορα, αλλά και έξυπνα συστήματα πληροφοριών. Μέτρα όπως η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή, το σύστημα εισόδου - εξόδου και το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδειοδότησης για ταξίδια θα συμβάλουν στην προστασία των συνόρων της Ευρώπης. Παράλληλα, θα ενισχύσουν τον ρόλο της Ευρωπόλ στην αποτελεσματικότερη ανταλλαγή πληροφοριών και την καταπολέμηση της πλαστογράφησης εγγράφων και αποτελούν συγκεκριμένα βήματα προς τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής Ένωσης Ασφάλειας».