Την παράταση των κυρώσεων κατά πράξεων που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, για ακόμη έξι μήνες, αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Οι κυρώσεις αυτές περιλαμβάνουν ένα πακέτο «παγώματος» και ταξιδιωτικής απαγόρευσης  σε βάρος 146 προσώπων και 37 φορέων και θα ισχύουν μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017.

Από τον Μάρτιο του 2014 η ΕΕ έχε υιοθετήσει μια σειρά κυρώσεων ως απάντηση στην κρίση στην Ουκρανία που περιλαμβάνει συγκεκριμένους τομείς της ρωσικής οικονομίας και πρόσωπα.