Την δυνατότητα να ασκούν βέτο στην λήψη δανείων από διμερείς πιστωτικές γραμμές $393 δισ. διεκδικούν πιστώτριες χώρες, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.

Οι πηγές σημείωσαν πως το ΔΝΤ βρίσκεται σε συνομιλίες με περισσότερες από 30 χώρες που διέθεσαν 393 δισ. δολάρια στο Ταμείο το 2012 μέσω διμερών πιστωτικών γραμμών. Ο οργανισμός με έδρα την Ουάσιγκτον επιδιώκει να επεκτείνει ορισμένες από αυτούς τους μηχανισμούς που λήγουν στο τέλος του έτους.

Σημειώνεται πως το ΔΝΤ έχει διαθέσιμους αυτήν την στιγμή πόρους 1,3 τρισ. δολάρια για την χορήγηση δανείων σε χώρες.

Ο οργανισμός έχει τρεις βασικές πηγές κεφαλαίων. Η πρώτη είναι μέσω των μεριδίων που καταβάλει κάθε χώρα μέλος, η δεύτερη είναι μέσω των δεξαμενών πίστωσης που χρηματοδοτούνται από διάφορες χώρες και η τρίτη είναι οι διμερείς πιστωτικές γραμμές.