Σύσταση για τρίμηνη παράταση αναλογικών ελέγχων σε ορισμένα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν, στην Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με παραδοχή της Επιτροπής δεν πληρούνται ακόμη απόλυτα οι όροι του χάρτη πορείας «Αποκατάσταση του χώρου Σένγκεν», ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή στην ομαλή λειτουργία.

Ο α' αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φ. Τίμερμανς δήλωσε ότι «ο χώρος Σένγκεν που λειτουργεί δίχως εσωτερικά σύνορα είναι ιστορικό επίτευγμα που πρέπει να διαφυλάξουμε. Εργαζόμαστε ακατάπαυστα για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του χώρου Σένγκεν το συντομότερο δυνατό και έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Αλλά δεν έχουμε επιτύχει ακόμα τον στόχο μας. Γι΄ αυτό, σήμερα προτείνουμε μια επιπλέον περιορισμένη παράταση ορισμένων συνοριακών ελέγχων, σύμφωνα με τους κανόνες Σένγκεν. Στην ουσία, προστατεύουμε τον χώρο Σένγκεν εφαρμόζοντας τους κανόνες Σένγκεν».

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε, από την πλευρά του, ότι «έχουμε σαφή προτεραιότητα και δέσμευση: να διαφυλάξουμε τον χώρο Σένγκεν και να αποκαταστήσουμε την ομαλή λειτουργία του αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες»

Παρά τη σημαντική μείωση του αριθμού των αφίξεων παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο, κυρίως λόγω της συνεπούς εφαρμογής της δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας, σημαντικός αριθμός μεταναστών εξακολουθεί να παραμένει στην Ελλάδα, καθώς και στα κράτη - μέλη τα οποία έχουν πληγεί περισσότερο από τις δευτερογενείς μετακινήσεις μεταναστών από την Ελλάδα. Κατά συνέπεια, η άρση των προσωρινών ελέγχων στα σύνορα θα μπορούσε, στο παρόν στάδιο, να οδηγήσει σε αύξηση των δευτερογενών μετακινήσεων.

Η παράταση, την οποία συνιστά η Επιτροπή για τρεις επιπλέον μήνες, αφορά τα ίδια εσωτερικά σύνορα με τη σύσταση της 12ης Μαΐου:

Αυστρία: στα χερσαία σύνορα Αυστρίας - Ουγγαρίας και Αυστρίας - Σλοβενίας

Γερμανία: στα χερσαία σύνορα Γερμανίας - Αυστρίας

Δανία: στους δανικούς λιμένες στους οποίους εκτελούνται δρομολόγια οχηματαγωγών πλοίων προς τη Γερμανία και στα χερσαία σύνορα Δανίας - Γερμανίας

Σουηδία: στους σουηδικούς λιμένες στη νότια και στη δυτική αστυνομική περιφέρεια και στη γέφυρα του Όρεσουντ

Νορβηγία: στους νορβηγικούς λιμένες στους οποίους εκτελούνται δρομολόγια οχηματαγωγών πλοίων προς τη Δανία, τη Γερμανία και τη Σουηδία