«Ενθαρρυντικά σημάδια» καταγράφονται τον τελευταίο χρόνο στην περιφερειακή συνεργασία στη Νοτιανατολική Ευρώπη, εκτίμησε ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), Χίντο Μπίστσεβιτς. «Το νέο πνεύμα συμφιλίωσης, μετριοπάθειας και πραγματισμού βαθμιαία εξελίσσεται σε βιώσιμη, ευρεία διαδικασία συνεργασίας όλων των συμμετεχόντων, από τις πολιτικές ηγεσίες και τα Κοινοβούλια έως τα ΜΜΕ και την κοινωνία των πολιτών και από την επιχειρηματική κοινότητα έως τους διεθνείς εταίρους», τόνισε ο κ. Μπίστσεβιτς κηρύσσοντας χθες στη Μπούντβα του Μαυροβουνίου την έναρξη της 3ης ετήσιας συνάντησης του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), του συντονιστικού οργάνου της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιανατολικής Ευρώπης (SEECP).

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση ενέκριναν την ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα του RCC, Χίντο Μπίστσεβιτς για την περιφερειακή συνεργασία στη Nοτιανατολική Ευρώπη για το 2010-2011 και εξήραν το έργο του.

«Τον περασμένο χρόνο με τη βοήθεια του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας υιοθετήθηκε το Έγγραφο Περιφερειακής Στρατηγικής και το Σχέδιο Δράσης για τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις για το 2011-2013, το οποίο εγκρίθηκε από τους υπουργούς της Διαδικασίας Συνεργασίας στη ΝΑ Ευρώπη (SEECP). Ιδρύθηκαν τα Φόρουμ των αρχηγών υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας στη ΝΑ Ευρώπη, η ομάδα εργασίας για τον πολιτισμό και την κοινωνία», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας με έδρα το Σαράγεβο βοηθά την περιφερειακή συνεργασία και στηρίζει την πορεία ένταξης των χωρών της Νοτιανατολικής Ευρώπης στην ΕΕ. Το έργο του επικεντρώνεται στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, στις υποδομές, στην ενέργεια, στη δικαιοσύνη, στις εσωτερικές υποθέσεις, στη συνεργασία στον τομέα ασφάλειας και στην κοινοβουλευτική συνεργασία.

Σήμερα στη Μπούντβα, πραγματοποείται η Υπουργική Σύνοδος των χωρών - μελών της Διαδικασίας Συνεργασίας στη Νοτιανατολική Ευρώπη (SEECP).

Η Σύνοδος διοργανώνεται από το Μαυροβούνιο, προεδρεύουσα χώρα στη SEECP. Στην υπουργική Σύνοδο θα εξεταστούν η πορεία υλοποίηση των προτεραιοτήτων που έθεσε η προεδρία του Μαυροβουνίου τον τελευταίο χρόνο, η κατάσταση στη νοτιανατολική Ευρώπη, υπό το πρίσμα της προσέγγισης των ευρωατλαντικών δομών και οι μελλοντικές δράσεις στο πλαίσιο της SEECP.