Έρευνα για το εργασιακό καθεστώς των προσφύγων, το μορφωτικό τους επίπεδο και τις αξίες που μοιράζονται πραγματοποιήθηκε από το τμήμα ερευνών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Προσφύγων και τα ινστιτούτα ερευνών IAB και DIW. Το δείγμα ήταν 2.349 πρόσφυγες ηλικίας άνω των 18ετών που κατέφθασαν στην Γερμανία από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 31 Ιανουαρίου 2016. Το χρονικό διάστημα που έγινε η έρευνα ήταν από τον Ιουνίου έως τον Οκτώβριο του 2016.

Περίπου 1,1 εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν στην Γερμανία από τις αρχές του 2015. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 13% των προσφύγων που έφτασαν στην χώρα από τον περασμένο χρόνο έως και τον Ιανουάριο του 2016 έχουν βρει εργασία. Πολλοί από τους νεοεισερχόμενους πρόσφυγες εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ασύλου τους.

Ο Χέρμπερτ Μπρύκερ από το Ινστιτούτο για την Έρευνα στον τομέα της Απασχόλησης (IAB) τόνισε ότι η εμπειρία δείχνει ότι το 50% περίπου των μεταναστών τείνει να βρίσκει εργασία μετά από πέντε χρόνια παραμονής στην Γερμανία, τουλάχιστον το 60% εργάζεται έπειτα από 10 χρόνια παραμονής στην χώρα και το 70% έπειτα από 15 χρόνια.

Πρόσθεσε ότι οι νεοεισερχόμενοι πρόσφυγες δεν εισήλθαν στην χώρα κατά κύριο λόγο για να εργαστούν και δεν ήταν τόσο καλά προετοιμασμένοι όπως άλλες κοινωνικές ομάδες. Ο μεγάλος αριθμός αφίξεων παράλληλα οδήγησε σε εντονότερο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας. Ανάμεσα σε εκείνους που δεν εργάζονται και έφτασαν στην Γερμανία έπειτα από τον Ιανουάριο του 2013, περισσότεροι από τα 3/4 αυτών δηλώνουν πως «ασφαλώς» και επιθυμούν να εργαστούν και το 15% πως «πιθανώς» να θέλουν να εργαστούν.

Παράλληλα, το 58% είχε ολοκληρώσει τουλάχιστον δέκα χρόνια σχολικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και πανεπιστημιακών σπουδών, πριν την άφιξη του στην Γερμανία. Το αντίστοιχο ποσοστό των Γερμανών πολιτών ανέρχεται σε 88%. Λιγότερο από το 1/3 είχε φοιτήσει σε πανεπιστήμιο ή σε μια κάποια επαγγελματική σχολή, ένας στους δέκα είχε πάει μόνο σε δημοτικό σχολείο, ενώ το 9% δεν πήγε ποτέ σχολείο.

Περίπου τα 3/4 των προσφύγων σε ηλικία 18-65 ετών δηλώνουν ότι είχαν αποκτήσει εργασιακή εμπειρία πριν την άφιξη τους στην Γερμανία, ενώ το 13% είχε εργαστεί σε θέσεις διοίκησης. Σχεδόν το 90% δεν μιλούσε την γερμανική γλώσσα όταν έφτασε στην χώρα, ένα μεγάλο εμπόδιο για πολλούς εργοδότες. Η συντριπτική πλειοψηφία των νεοεισερχόμενων προσφύγων απαντά πως μοιράζεται κοινές αξίες με τους γερμανούς πολίτες, με το 96% να συμφωνεί πως πρέπει να υπάρχει ένα δημοκρατικό σύστημα και το 92% πως τα ίσα δικαιώματα για άνδρες και γυναίκες αποτελούν μέρος της δημοκρατίας. Κατά μέσο όρο, οι πρόσφυγες έχουν εγκαθιδρύσει επικοινωνία με τρεις γερμανούς πολίτες και πέντε ανθρώπους από τις χώρες τους που δεν γνώριζαν πριν φτάσουν στην Γερμανία.