Η επιτροπή μεσολαβητών της Αφρικανικής Ενωσης (UΑ), η οποία αποτελείται από πέντε αρχηγούς κρατών, υιοθέτησε χθες στο Μαλαμπό, πρωτεύουσα της Ισημερινής Γουϊνέας, ένα σύνολο προτάσεων για μια συμφωνία-πλαίσιο με στόχο μια πολιτική λύση στη Λιβύη που βασίζεται στον οδικό χάρτη, έγινε γνωστό από την UA. Η επιτροπή (Νότια Αφρική, Κονγκό, Μαλί, Ουγκάντα, Μαυριτανία) "εξέτασε την εξέλιξη της κατάστασης στη Λιβύη από την προηγούμενη σύνοδο, στην Πρετόρια, στις 26 Ιουνίου.

Στο πλαίσιο του οδικού χάρτη, η UΑ ενέκρινε ένα σύνολο προτάσεων για μια συμφωνία πλαίσιο με στόχο μια πολιτική λύση στη λιβυκή κρίση, την οποία "θα υποβάλει" στη 17η σύνοδο των αρχηγών κρατών της UΑ σήμερα και αύριο", αναφέρει ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη σύνοδο της επιτροπής.