Κατάργηση του 5% των θέσεων εργασίας, αύξηση των ωρών εργασίας και άνοδος της ηλικίας συνταξιοδότησης: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να επιβάλει τη λιτότητα στους υπαλλήλους των θεσμών της ΕΕ, έπειτα από τις πρόσφατες πολεμικές για τις απολαβές τους.
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προτάσεων για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2014 - 2020 που παρουσιάσθηκαν χθες το βράδυ από τις Βρυξέλλες.

"Υπάρχουν πολλές πιθανότητες τα συνδικάτα να καλέσουν σε απεργιακή κινητοποίηση", εκτιμά ένας ευρωπαίος λειτουργός.

Προβλέπεται να μειωθεί κατά 5% το δυναμικό όλων των θεσμών, υπηρεσιών και οργάνων της ΕΕ, οι οποίοι απασχολούν συνολικά περίπου 50.000 εργαζομένους. Αυτό θα γίνει για να παγώσει το μερίδιο των διοικητικών δαπανών στον προϋπολογισμό (5,7%).

Προτείνεται επίσης μια μεταρρύθμιση του καθεστώτος των εργαζομένων πριν από την έναρξη της ισχύος του επόμενου προϋπολογισμού το 2014.

Η μεταρρύθμιση αυτή περιλαμβάνει μια αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 ώρες σε 40 ώρες την εβδομάδα, την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 63 στα 65 χρόνια, καθώς και τον περιορισμό των διαφόρων πλεονεκτημάτων που συνδέονται με το καθεστώς των "εκπατρισμένων" και τα οποία απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι της ΕΕ στις Βρυξέλλες: οι άδειες θα περιοριστούν και η φορολόγησή τους, που είναι σήμερα πολύ ευνοϊκή, θα αυξηθεί.

Εξάλλου ο μηχανισμός υπολογισμού των μισθολογικών αυξήσεων θα επανεξεταστεί για να τεθούν ανώτατα όρια.

Το σύστημα αυτό αποτέλεσε πέρυσι αντικείμενο έντονης πολεμικής ανάμεσα στην Επιτροπή και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η οποία κατέληξε ενώπιον των δικαστηρίων. Τα κράτη έκριναν υπερβολικό ένα αίτημα των Βρυξελλών για αυξήσεις 3,7% σε περίοδο λιτότητας, ενώ η Επιτροπή υποστήριζε πως εφάρμοζε απλώς τους κανονισμούς.

Οι αυξήσεις υπολογίζονται μηχανικά με βάση την εξέλιξη των μισθών στο δημόσιο τομέα οκτώ κρατών (που αντιπροσωπεύουν το 76% του ΑΕΠ της ΕΕ), καθώς και βάσει του πληθωρισμού στις Βρυξέλλες.

Οι καλύτερα αμειβόμενοι λειτουργοί της ΕΕ παίρνουν μηνιαίους βασικούς μισθούς περίπου 17.000 ευρώ. Ξεκινούν με βασικό ακαθάριστο μηνιαίο μισθό 2.550 ευρώ, στον οποίο προστίθενται διάφορα επιδόματα, ανάμεσα στα οποία ένα μπόνους εκπατρισμού, μετά αφαιρούνται οι κοινωνικές εισφορές, ένας πολύ μικρός φόρος εισοδήματος που καταβάλλεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ και μια έκτακτη συνεισφορά για την κρίση.