Παρατείνεται ο χρόνος εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης για το 2016 μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο εν λόγω μητρώο γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μέσω της διεύθυνσης http://emedia.media.gov.gr/.

Σχετικές οδηγίες για την εγγραφή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στους αντίστοιχους υπερσυνδέσμους:
·    ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
https://www.youtube.com/watch?v=YUISb4b6ybA
·    ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
https://www.youtube.com/watch?v=5qwbrvMdY4M
·    ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
https://www.youtube.com/watch?v=86iNHRzxWHo

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]