ΔΙΕΘΝΗ

Οι μεταρρυθμίσεις μέσα στους άμεσους στόχους της Κίνας για το 2017

Δημοσίευση 10 Δεκεμβρίου 2016, 09:54 / Ανανεώθηκε 10 Δεκεμβρίου 2016, 09:41
Οι μεταρρυθμίσεις μέσα στους άμεσους στόχους της Κίνας για το 2017
Facebook Twitter Whatsapp

To κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας (CPC) εξειδίκευσε σήμερα τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για το 2017. Η χώρα πρέπει να προωθήσει μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμης σημασίας τομείς, όπως στις κρατικές επιχειρήσεις, τη δημοσιονομική πολιτική, τη χρηματοδότηση και την κοινωνική ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του CPC.

To κομμουνιστικό κόμμα της Κίνας (CPC) εξειδίκευσε σήμερα τις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για το 2017. Η χώρα πρέπει να προωθήσει μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμης σημασίας τομείς, όπως στις κρατικές επιχειρήσεις, τη δημοσιονομική πολιτική, τη χρηματοδότηση και την κοινωνική ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε έπειτα από συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του CPC.

Στις προτεραιότητες για το 2017 περιλαμβάνονται επίσης η ενίσχυση του κράτους δικαίου, η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, η απελευθέρωση του καταναλωτικού δυναμικού, το περαιτέρω άνοιγμα της οικονομίας και η ενεργητική προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, που είναι και γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του CPC, προήδρευσε της Επιτροπής.

Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας παραμένει σε «ένα λογικό εύρος» φέτος, με καλύτερη ποιότητα και υψηλότερη αποδοτικότητας, αναφέρει το CPC, αλλά προειδοποιεί ότι η οικονομία αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις, όπως είναι η αντίφαση μεταξύ της υπερβάλλουσας βιομηχανικής δυναμικότητας και διαρθρωτικών αναβαθμίσεων στη ζήτηση, οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι σε ορισμένους τομείς και οι οικονομικές δυσκολίες ορισμένων περιφερειών. Το 2017 η χώρα θα συνεχίσει τις προσπάθειές της να σταθεροποιήσει την οικονομική ανάπτυξη, να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις, να προσαρμόσει τη διάρθρωση, να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των πολιτών και να λάβει μέτρα για τους κινδύνους.

Η χώρα στοχεύει να επιτύχει ουσιαστική πρόοδο σε πέντε βασικούς τομείς - τη μείωση της υπερβάλλουσας βιομηχανικής δυναμικότητας, τη μείωση των αποθεμάτων, την απομόχλευση, τη μείωση του κόστους των επιχειρήσεων και τη βελτίωση των αδύναμων δεσμών, σημειώνει η ανακοίνωση. Για το επόμενο έτος, η Κίνα πρέπει να μελετήσει και να καθιερώσει έναν μακροπρόθεσμο μηχανισμό συμβατό με τις συνθήκες στην Κίνα και τους νόμους της αγοράς, για να διασφαλίσει σταθερή και υγιή ανάπτυξη της αγοράς real estate.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Κίνα πρέπει να ενοποιήσει τους διάφορους πόρους και να χρησιμοποιήσει έναν συνδυασμό μέτρων για να διασφαλίσει την εθνική ασφάλεια σε όλους τους τομείς.