Η φαρμακευτική εταιρεία της Δανίας Lundbeck ανακοίνωσε σήμερα ότι θα θέσει όρια στη διάθεση του φαρμάκου Nembutal, για να εμποδίσει τη χρησιμοποίησή του στις εκτελέσεις μέσω διοχέτευσης θανατηφόρου ουσίας ενδοφλεβίως στις αμερικανικές φυλακές.
"Η εταιρεία αποφάσισε να τροποποιήσει το σύστημα διάθεσης του Nembutal ώστε να αποφευχθεί η χρήση του για τη διοχέτευση θανατηφόρων ενέσιμων ουσιών κατά τις εκτελέσεις στις ΗΠΑ", αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

"Το σκεύασμα χρησιμοποιείται στις σοβαρές περιπτώσεις επιληψίας, θα διατίθεται πλέον στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος το οποίο δεν θα επέτρεπε τις αποστολές στις αμερικανικές φυλακές, όπου εφαρμόζεται η θανατική ποινή με τη χορήγηση ενέσιμων ουσιών", αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Το Νembutal είναι το ένα από τα τρία φάρμακα που χρησιμοποιούνται από κοινού στις εκτελέσεις. Η κυβέρνηση της Δανίας έχει εκφράσει τη βούληση να συμβάλει για τον περιορισμό έως και την εξάλειψη της θανατικής ποινής στον κόσμο.
TAGS