Με αφορμή την απόφαση για αναστολή της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας στη Γερμανία, ο Economist, παρουσιάζει έναν παγκόσμιο χάρτη που παρουσιάζει τα δεδομένα που ισχύουν ανά χώρα. Η Γερμανία έπειτα από 50 χρόνια και τη θήτεια 8,4 εκατομμυρίων νεαρών ανδρών, θα μειώσει τις τρέχουσες δυνάμεις, αφού από 220.000 άνδρες θα διαθέτει, πλέον, 185.000. Παρ' όλα αυτά, η στράτευση θα παραμείνει κομμάτι του συντάγματος και θα είναι υποχρεωτική σε περίπτωση ανάγκης.

Παρομοίως, στις ΗΠΑ, ενώ ο υποχρεωτικός χαρακτήρας έπαψε να ισχύει από το 1973, ο νόμος υποχρεώνει τους νεαρούς άννδρες να εγγράφονται στο Σύστημα Επιλεκτικής Υπηρεσίας, μέσα σε διάστημα 30 ημερών από τη συμπλήρωση των 18 ετών ζωής τους. Σκοπός του μέτρου αυτού είναι να υπάρχει διαθεσιμότητα ανδρών σε περίπτωση ανάγκης.

Στην Ευρώπη, στις χώρες στις οποίες η θητεία είναι υποχρεωτική υπάρχουν διαφορές στη διάρκεια της θητείας, με τα γεωπολιτικά κριτήρια να είναι καθοριστικά. Στην Ελβετία η θητεία διαρκεί 260 μέρες, ενώ στην Κύπρο 26 μήνες, ενώ στη χώρα μας ως γνωστόν, διαρκεί 9-12 μήνες (ανάλογα με το Σώμα).

Δημοφιλέστερες ήπειροι, αναφορικά με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της στράτευσης εμφανίζονται, σύμφωνα με τον χάρτη η Ασία και η Αφρική, ενώ στην Ωκεανία στράτευση είναι εθελοντική, γεγονός φυσιολογικό, αν κρίνουμε από τη γεωγραφική κατανομή της.
Βαγγέλης Βιτζηλαίος