Την υλοποίηση της στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας με επίκεντρο τη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς εξετάζουν εκπρόσωποι υπουργείων Δικαιοσύνης και Εσωτερικών χωρών της νοτιανατολικής Ευρώπης σε τριήμερη συνάντηση στο Σαράγεβο.
Η συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων διοργανώνεται από το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), τον οργανισμό που διαδέχθηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας για τη Νοτιανατολική Ευρώπη.

Η αναπληρωτής γενική γραμματέας του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας, Γέλιτσα Μίνιτς, τόνισε ότι από την υλοποίηση της στρατηγικής εξαρτάται η ένταξη των χωρών της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έγγραφο περιφερειακής στρατηγικής για τη ΝΑ Ευρώπη αφορά στη δικαιοσύνη και στις εσωτερικές υποθέσεις την περίοδο 2011 - 2013 και επικυρώθηκε τον περασμένο Μάρτιο από τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών των χωρών - μελών της Διαδικασίας Συνεργασίας των χωρών της ΝΑ Ευρώπης (SEECP).

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση στο Σαράγεβο θα συζητήσουν για τους μηχανισμούς συνεργασίας σε πέντε τομείς, που θεωρούνται θεμελιώδεις για την εγκαθίδρυση κράτους δικαίου.

Εκτός από τη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς στις προτεραιότητες εντάσσονται τα προβλήματα της μετανάστευσης και των προσφύγων, η ανάγκη συνεργασίας σε διοικητικές υποθέσεις στο τομέα της δικαιοσύνης και η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.