Η εισροή των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο από την Βόρειο Αφρική στην Ευρώπη δεν μπορεί να δικαιολογήσει την επαναφορά των εσωτερικών συνοριακών ελέγχων στην Ευρώπη, υποστήριξε σήμερα με ψήφισμα της η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καλώντας παράλληλα την Κομισιόν να υποβάλει πρόταση, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, για ένα μηχανισμό ασφαλείας που θα ανταποκρίνεται στις "εξαιρετικές περιστάσεις" αυτού του είδους.
Στο Ψήφισμα εκφράζεται η έντονη απογοήτευση των ευρωβουλευτών, για την απόπειρα αρκετών κρατών-μελών να επαναφέρουν τους συνοριακούς ελέγχους και δηλώνεται η κατηγορηματική αντίθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε "οιοδήποτε νέο μηχανισμό με στόχους διαφορετικούς από την αύξηση της ελεύθερης κυκλοφορίας και την ενίσχυση της διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν από την ΕΕ".

Υπογραμμίζεται, ακόμη, ότι, ο υφιστάμενος κώδικας συνόρων του Σένγκεν προβλέπει τη δυνατότητα επαναφοράς ελέγχων των εσωτερικών συνόρων "μόνον σε περίπτωση σοβαρής απειλής κατά της δημόσιας τάξης ή της εσωτερικής ασφάλειας".

Μ' αυτό το σκεπτικό το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία, η οποία θα έχει ως σκοπό να καθορισθεί η "αυστηρή εφαρμογή" αυτών των άρθρων του κώδικα από τα κράτη-μέλη, επιμένοντας ότι οι οποιεσδήποτε νέες πρόσθετες εξαιρέσεις από τους ισχύοντες κανόνες, όπως είναι οι νέοι λόγοι για επαναφορά των συνοριακών ελέγχων, "δεν θα ενισχύσουν οπωσδήποτε το σύστημα Σένγκεν".

Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, τα πρόσφατα προβλήματα με το Σένγκεν προέρχονται από την "απροθυμία να εφαρμοσθούν κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές σε άλλους τομείς", και προπαντός ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και μετανάστευσης μέχρι το 2012.