Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, ένα νέο σχέδιο δράσης για τις μεταφορές, με σκοπό την ενίσχυση των μεταφορικών συνδέσεων με γειτονικές περιοχές στα ανατολικά και νότια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σχέδιο προτείνει περισσότερα από 20 συγκεκριμένα μέτρα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, με σκοπό να καταστούν οι συγκοινωνιακές συνδέσεις ομαλότερες, ασφαλέστερες και πιο αξιόπιστες.

Το νέο αυτό σχέδιο δράσης βασίζεται στα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα, ενισχύει ειδικότερα τις συνδέσεις προς την Ανατολή και ενσωματώνει την περιφερειακή συνεργασία σε θέματα μεταφορών σε μια ενιαία πολιτική. Τα βασικά μέτρα για τη σύνδεση των συστημάτων μεταφορών της ΕΕ και των γειτόνων της, περιλαμβάνουν:

- την επέκταση της εσωτερικής αγοράς αερομεταφορών της ΕΕ και του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού στις γειτονικές περιοχές·
- τη σύνδεση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών με τις υποδομές των γειτόνων της ΕΕ μέσω έργων προτεραιότητας στον τομέα των μεταφορών·
- την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών με το άνοιγμα των αγορών και την εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων, όπως οι διαφορές στο εύρος των σιδηροτροχιών·
- τον εξορθολογισμό της περιφερειακής συνεργασίας μέσω μιας νέας δομής διακυβέρνησης, της επιτροπής μεταφορών, η οποία θα εποπτεύει, ειδικότερα, την εφαρμογή των μέτρων στις ανατολικές περιοχές·
- την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των θαλάσσιων μεταφορών, ακόμη και σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, με την ένταξή τους στη «Γαλάζια Ζώνη» ελεύθερης θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ευρώπη και στις γειτονικές περιοχές·
- την παροχή βοήθειας στις γειτονικές χώρες με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Παρουσιάζοντας το σχέδιο, ο αρμόδιος για θέματα Μεταφορών επίτροπος Σιμ Κάλας δήλωσε: «Η ελεύθερη κυκλοφορία είναι κάτι που όλοι θεωρούμε δεδομένο στην Ευρώπη. Ωστόσο, η ελεύθερη κυκλοφορία δεν πρέπει να σταματά στα σύνορά μας. Σήμερα, αν θέλουμε πράγματι να αναπτύξουμε τις σχέσεις με τους γείτονές μας, πρέπει να εξασφαλίσουμε την υποδομή που είναι απαραίτητη για τις διασυνοριακές ροές των εμπορευμάτων και των προσώπων και να εξαλείψουμε κάθε μορφή γραφειοκρατίας και φραγμών».

Από πλευράς του ο αρμόδιος για τη διεύρυνση επίτροπος Στέφαν Φούλε δήλωσε: «Η νέα και φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας που αρχίσαμε να εφαρμόζουμε στις 25 Μαΐου του τρέχοντος έτους, προσφέρει στους γείτονές μας στην Ανατολή και το Νότο τη δυνατότητα περαιτέρω οικονομικής ολοκλήρωσης. Το εν λόγω σχέδιο προτείνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε στον τομέα των μεταφορών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων τόσο των γειτονικών χωρών όσο και της Ευρώπης.»