Η προστασία των θυμάτων από εγκληματικές ενέργειες και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων, ήταν τα δύο βασικά θέματα που απασχόλησαν τη σημερινή συνεδρίαση του Συμβούλιου των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Σοπότ της Πολωνίας και στο οποίο την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Πεταλωτής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, στο θέμα της προστασίας των θυμάτων από εγκληματικές ενέργειες, ο Γιώργος Πεταλωτής επέμεινε στη συνέχιση των πρωτοβουλιών, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προώθηση πακέτου νομοθετικών μέσων, αναφορικά με την προάσπιση των δικαιωμάτων προστασίας, στήριξης και πρόσβασης των θυμάτων στη Δικαιοσύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Πεταλωτής εξέφρασε την συμφωνία της Ελλάδος "στην προτεραιότητα της ολοκλήρωσης των εργασιών για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασίας και τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων".

Παράλληλα, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης πρότεινε τη θέσπιση κανόνων δικαίου, στο πλαίσιο του προτεινόμενου νέου σχεδίου "Οδικού Χάρτη" για την προστασία των θυμάτων, με γνώμονα "την αρχή του σεβασμού της προστασίας της αξίας του ανθρώπου από την οποία απορρέει η αρχή της δίκαιης δίκης, την αρχή της αναλογικότητας, προκειμένου κάθε μέτρο, που λαμβάνεται στο πλαίσιο της απονομής της Δικαιοσύνης, να είναι κατάλληλο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και την αρχή της ισότητας των όπλων, δηλαδή οι επιμέρους ρυθμίσεις να παρέχουν τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη (κατηγορούμενο - θύμα) να ασκούν τα δικαιώματα τους με τέτοιο τρόπο ώστε ένα μέρος να μην μειονεκτεί ενώπιον του άλλου".

Ως προς το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων, ο κ. Πεταλωτής τόνισε ότι "οι επιχειρήσεις, αλλά και οι καταναλωτές, δεν επωφελούνται πλήρως των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς, καθώς υπάρχει έλλειψη ενός νομικού εργαλείου, σε επίπεδο ΕΕ, που να ρυθμίζει τυχόν διαφορές επί των συναλλαγών".

Επίσης, πρότεινε τη δημιουργία μιας ευέλικτης και - κατά το εφικτό - δεσμευτικής για τα κράτη - μέλη, "νομικής πράξης, που θα εμπεριέχει κοινές αρχές και συγχρόνως θα παρέχει ασφάλεια δικαίου στα συμβαλλόμενα μέρη, θα εξισορροπεί τα αντιτιθέμενα συμφέροντά τους και θα προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών, ως ασθενέστερων, οικονομικά, μερών". Πάντα βέβαια, με σεβασμό στις εθνικές έννομες τάξεις.

Ακόμη, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης ζήτησε τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων - από κοινού με την ΕΕ - για την βελτίωση της απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης.

Επιπρόσθετα, ο κ. Πεταλωτής - σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης - είχε στο περιθώριο του Συμβουλίου διμερείς επαφές με ομολόγους του από άλλες χώρες της ΕΕ και αντάλλαξαν απόψεις, τεχνογνωσία και "καλές πρακτικές" σε θέματα απονομής Δικαιοσύνης, αντεγκληματικής και σωφρονιστικής πολιτικής.

Τέλος, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε "ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα του Συμβουλίου και ευχήθηκε αυτή την επιτυχία να ακολουθήσει μία ακόμα μεγαλύτερη, στην προσεχή Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, που θα αποτελέσει ισχυρό πρόκριμα για τη συνοχή της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης".