Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με διάταγμα του αναστέλλει την διαγραφή από το ΔΗΚΟ του αναπληρωτή προέδρου του κόμματος Γιώργου Κολοκασίδη και απαγορεύει στο κόμμα να προχωρήσει σε αναπλήρωση του.
Το διάταγμα ισχύει μέχρι τη λήψη τελικής, επί της ουσίας, απόφασης. Στο Δικαστήριο είχε προσφύγει ο κ. Κολοκασίδης.

Μετά από αυτή την εξέλιξη το ΔΗΚΟ οφείλει να τον επαναφέρει τον κ. Κολοκασίδη ενεργά στη θέση του.

Από τη μεριά του, ο ΔΗΚΟ ανακοίνωσε ότι θα προσβάλει στο Ανώτατο Δικαστήριο τη σημερινή απόφαση.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματος, ''το Δημοκρατικό Κόμμα θα σεβαστεί την απόφαση του Δικαστηρίου και θα ακολουθήσει την ορθή διαδικασία''.

Προστίθεται ''ότι η σημερινή απόφαση"- η οποία χαρακτηρίζεται λανθασμένη- "δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης".

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι το Δικαστήριο έκρινε την συγκεκριμένη καταστατική διαδικασία που ακολουθήθηκε στη διαγραφή του κ. Κολοκασίδη και ''δεν αποφάνθηκε επί της ουσίας των αντικομματικών ενεργειών του, ούτε διαπίστωσε ότι κακώς διαγράφηκε".

Το ΔΗΚΟ θεωρεί εξάλλου ότι η απόφαση ''δημιουργεί πρωτοφανή για τα κυπριακά, αλλά και ευρύτερα, νομικά και πολιτικά πράγματα σοβαρά προβλήματα, που αφορούν την εσωτερική λειτουργία των πολιτικών κομμάτων, έχοντας υπόψη ότι σε ανάλογα καθεστώτα, όπως, για παράδειγμα, στην Ελλάδα τα δικαστήρια δεν έχουν αρμοδιότητα να επεμβαίνουν στην εσωτερική λειτουργία των κομμάτων''.