Την εκτίμηση ότι τα αεροδρόμια της Βάρνας και του Μπουργκάς εφαρμόζουν μέτρα ασφαλείας σε πλήρη συμφωνία με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, διατύπωσαν επιθεωρητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν ελέγχων στα δύο αυτά βουλγαρικά αεροδρόμια. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του βουλγαρικού υπουργείου Μεταφορών, Πληροφοριών και Επικοινωνιών, από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), οι βασικοί ευρωπαϊκοί θεσμοί που σχετίζονται με τις αερομεταφορές πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους στα βουλγαρικά αεροδρόμια και σε ό,τι αφορά τον τελευταίο έλεγχο στα αεροδρόμια της Βάρνας και του Μπουργκάς, τα αποτελέσματα είναι θετικά.

«Τα θετικά αποτελέσματα της τελευταίας μιας σειράς επιθεωρήσεων αποδεικνύουν ότι η συνεργασία της βιομηχανίας και του Κράτους οδηγούν σε υψηλό επίπεδο εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας σε πλήρη συμφωνία με τα ευρωπαϊκά στάνταρτ», τονίζεται στην ανακοίνωση.