Σχεδόν το 55% των Σλοβένων, ηλικίας 18-34 ετών εξακολουθούν να ζουν με τουλάχιστον έναν από τους δύο γονείς τους, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Γραφείο Στατιστικής της χώρας, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Νεολαίας. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι ελαφρώς μικρότερο (46%), σύμφωνα με έρευνα του 2008 για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης στα κράτη-μέλη της Ένωσης.

 Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής της Σλοβενίας, οι νέοι που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών ζουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με τους γονείς τους, κυρίως λόγω της μακρύτερης περιόδου σπουδών.

Στη Σλοβενία, το 77% των νέων που ανήκουν στην παραπάνω ηλικιακή ομάδα και εξακολουθούν να ζουν με τους γονείς τους, είναι ενταγμένοι στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό είναι και το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, με το μέσο όρο να κυμαίνεται στο 55%.

Εξάλλου, μεταξύ των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην προσπάθειά τους να καταστούν ανεξάρτητοι από τους γονείς τους είναι οι δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας και τα υψηλά ενοίκια κατοικίας.