Η Δημοκρατία του Μπενίν αναγνώρισε την ανεξαρτησία του Κοσόβου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κοσόβου Μπετζέτ Πατσόλι.
Πρόκειται για την 80η αναγνώριση από τότε που το Κόσοβο κήρυξε την ανεξαρτησία του, πριν από περίπου μια τριετία.

Όπως είπε ο κ. Πατσόλι, η Δημοκρατία του Μπενίν προέβη στην αναγνώριση του Κοσόβου μέσω δικών του προσωπικών ενεργειών.

Το Μπενίν, τέως Βασίλειο της Δαχομέης, είναι χώρα της Δυτικής Αφρικής.