Οι καταναλωτές ηλεκτρισμού θα επωμισθούν τις συνέπειες από την έκρηξη στη ναυτική βάση στο Μαρί, αφού θα κληθούν να καταβάλουν αυξημένη τιμή για το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τους επόμενους δέκα μήνες. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποφάσισε την επιβολή αύξησης 8% για κάλυψη των ζημιών που υπέστη η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου από την έκρηξη, λόγω της καταστροφής του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει το ύψος της αύξησης και να επεκτείνει ή περιορίσει τη διάρκεια της εφαρμογής της απόφασης, ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που θα επικρατούν.

Ο Ρυθμιστής Ενέργειας Γιώργος Σιαμμάς δήλωσε ότι το κράτος έχει αναλάβει τη δαπάνη για την ενοικίαση κινητών μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού δυναμικότητας 95 μεγαβάτ, η οποία ανέρχεται στα €24, 5 εκατ. ευρώ για περίοδο έξη μηνών, με προοπτική κάλυψης της δαπάνης για ένα χρόνο αν χρειαστεί.