Το ειδικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη ειρηνευτικών αποστολών στην Αφρική θα αναχρηματοδοτηθεί με 300 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Ο μηχανισμός για την προώθηση της ειρήνης στην Αφρική συμβάλλει στις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης και άλλων περιφερειακών θεσμών να αρχίζουν και να συνεχίζουν ειρηνευτικές αποστολές, καθώς και στην οικοδόμηση θεσμών και τις διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες. Σήμερα συμβάλλει στη χρηματοδότηση των ειρηνευτικών αποστολών στη Σομαλία, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και στο Σουδάν.

Το ποσό που ανακοινώθηκε σήμερα θα καλύψει την περίοδο 2011-2013, σύμφωνα με ανακοινωθέν της Επιτροπής.