Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπιστώνει ότι, τον τελευταίο χρόνο, οι αιτήσεις των αιτούντων άσυλο στις ευρωπαϊκές χώρες, που ζητούσαν να ανασταλεί η απέλαση τους στη χώρα καταγωγή τους μέχρι να εκδικασθούν οι προσφυγές τους, αυξήθηκαν κατά 4.000%, ενώ το 90% των προσφυγών που υποβάλλονται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ελλιπείς και δεν εξετάζονται ως απαράδεκτες. Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγκάσθηκε να κοινοποιήσει εγκύκλιο προς νομικούς και ενδιαφερόμενους ότι θα πρέπει να υποβάλλονται με φειδώ και τεκμηριωμένα οι αιτήσεις των ανά την Ευρώπη αιτούντων άσυλο, οι οποίοι ζητούν αναστολή των απελάσεων τους προς τις χώρες καταγωγής τους.

Η επίκληση του άρθρου 39 του Κανονισμού του Δικαστηρίου, με βάση το οποίο μπορεί να κληθούν οι χώρες να αναστείλουν απελάσεις αιτούντων άσυλο, μέχρι την οριστική εκδίκαση της προσφυγής τους στο Δικαστήριο, δεν θα πρέπει να γίνεται “πρόχειρα και αβασάνιστα”, λέει η εγκύκλιος.

Αποφάσεις, με βάση το άρθρο 39, για την επιβολή “ενδιάμεσων μέτρων” στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που προτίθενται να απελάσουν αιτούντες άσυλο στις χώρες καταγωγής τους, θα λαμβάνονται μόνον όταν, διαπιστωμένα, συντρέχουν λόγοι παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών των ανθρώπων με την επιστροφή στις πατρίδες τους.

Παράλληλα το Δικαστήριο επιχαίρει διότι, με την εφαρμογή των νέων μεθόδων “φιλτραρίσματος” των προσφυγών που υποβάλλονται, για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις 47 χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αποσυμφορήθηκε σημαντικά ο φόρτος εργασίας του.

Το 90% των προσφυγών που κατατίθενται στην Γραμματεία του Δικαστηρίου είναι ελλιπείς, ως προς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν και δεν εξετάζονται ως απαράδεκτες, σημειώνει ανακοίνωση του Δικαστηρίου.

Το φιλτράρισμα επικεντρώνεται στις προσφυγές ενδιαφερομένων που προέρχονται από την Ρωσία, την Τουρκία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και την Πολωνία. Οι προσφυγές απ' αυτές τις χώρες αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Δικαστηρίου.

Το νέο σύστημα, της a priori αξιολόγησης των προσφυγών από έναν μόνον δικαστή, έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2011 και μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2011 είχαν καταγραφεί 21.859 νέες αιτήσεις.

Οι 11.369 απ' αυτές προέρχονταν μόνο από πέντε κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και παρουσίασαν αύξηση κατά 42% έναντι του 2010.

Οι περιπτώσεις που αφορούν την Ουκρανία και την Πολωνία αντιμετωπίζονται αμέσως, ενώ το φιλτράρισμα των προσφυγών εφαρμόζεται στο 75% των αιτήσεων που προέρχονται από την Ρωσία και την Τουρκία, καταλήγει η ανακοίνωση του Δικαστηρίου.