Απρόσμενη άνοδο παρουσίασε το ποσοστό ανεργίας στην Αυστραλία τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, η ανεργία τον Αύγουστο αναρριχήθηκε στο 5,3%, έναντι του 5,1% που ήταν τον Ιούλιο.

Συνολικά χάθηκαν 9.700 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, ενώ οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι θα είχαν δημιουργηθεί 10.000 νέες θέσεις.

Ωστόσο, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό παραμένει στο 65,6%.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων αύξησης της ανεργίας, οδήγησαν σε μικρή κάμψη της αξίας του δολαρίου Αυστραλίας, έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Πιό συγκεκριμένα, το δολάριο Αυστραλίας υποχώρησε στα 105,90 από 106,36 σεντ, που ήταν την αμέσως προηγουμένη ημέρα.