Μ' ένα κοινό σχέδιο, που φέρει την ονομασία "Μία διασυνοριακή περιοχή, ένας ευρωπαϊκός προορισμός", οι επαρχίες Σίλιστρα στη Βουλγαρία και Καλαράσι στη Ρουμανία προωθούν τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού. Το σχέδιο υλοποιούν από κοινού η Συμμαχία για Περιφερειακές Πρωτοβουλίες και Πρωτοβουλίες Πολιτών της Σίλιστρα και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Καλαράσι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Βουλγαρίας-Ρουμανίας 2007-2013.

Στο πλαίσιο αυτού προβλέπεται η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων- φορέων και φυσικών προσώπων- στη βιώσιμη χρήση και προστασία της φύσης, ενώ θα διοργανωθούν και εργαστήρια σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια μικρών ξενοδοχειακών μονάδων και οικογενειακών ξενώνων. Ακόμη, θα αναπτυχθεί μία κοινή στρατηγική μάρκετινγκ για την προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς, η Σίλιστρα προσφέρει ήδη στους επισκέπτες της αρκετές μορφές εναλλακτικού τουρισμού- αγροτικός τουρισμός, παρακολούθηση πουλιών, ποδηλασία, κωπηλασία κ.ο.κ.