Μεγαλύτερη διαφάνεια, αλλά και έλεγχο στις χρηματοδοτήσεις των πολιτικών κομμάτων της Κύπρου, εισηγείται ο ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) στην έκθεση που ετοίμασε για τις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου.

Το συγκεκριμένο θέμα χωρίζεται στη γενική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, αλλά και ειδικά στη διάρκεια εκλογών. Στην έκθεση του ΟΑΣΕ γίνεται εισήγηση ώστε να δοθούν οι δυνατότητες, οι εξουσίες και τα μέσα στον Γενικό Ελεγκτή "για να ασκεί εις βάθος και ανεξάρτητη παρακολούθηση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων". Παράλληλα γίνεται εισήγηση για "εισαγωγή αποτελεσματικού ελέγχου των εξόδων των πολιτικών κομμάτων, ειδικά για σκοπούς εκλογών".

Εισηγείται ότι όλες οι οικονομικές εκθέσεις των κομμάτων θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια.

Περαιτέρω, ο ΟΑΣΕ στην έκθεσή του αναφέρει ότι, "θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο να εισαχθούν γενικές αρχές για τα πολιτικά κόμματα ώστε να αποκαλύπτουν εισφορές παράλληλα με το ποσό ή την αξία της εισφοράς καθώς επίσης και την ταυτότητα του χρηματοδότη, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν παραβιάζεται το ανώτατο όριο που τίθεται και να διασφαλίζεται η διαφάνεια".

Ειδικά για τους υποψήφιους βουλευτές υπάρχει εισήγηση στην έκθεση να γίνει πιο συγκεκριμένος ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα σ' ό,τι αφορά την επιβολή ποινών σ' όσους παραβιάζουν τη σχετική νομοθεσία. Παράλληλα αναφέρεται ότι, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο να δοθούν περισσότερες εξουσίες στους επάρχους για να ελέγχουν τα έξοδα των υποψηφίων και εκεί που εντοπίζουν παραβιάσεις να τις αποστέλλουν στον Γενικό Εισαγγελέα.

 Στην έκθεσή του ο ΟΑΣΕ, σημειώνει το γεγονός ότι, οι εκλογές του περασμένου Μαΐου κύλησαν ομαλά μέσα σε ένα περιβάλλον που σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες. Αναφέρεται ότι, το νομικό πλαίσιο διεξαγωγής των εκλογών είναι εντός των αρχών που θέσει ο Οργανισμός.

Σ' ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις που καταγράφονται στην έκθεση γίνεται αναφορά στη συμμετοχή των γυναικών και εισηγούνται εξεύρεσης τρόπων ώστε να διαφοροποιηθεί το όλο πολιτικό περιβάλλον. Ακόμα γίνεται εισήγηση ώστε να διαφοροποιηθεί ο νόμος που αφορά στο υποχρεωτικό της ψηφοφορίας, εφόσον η πολιτική είναι να μην ασκείται οποιαδήποτε δίωξη σ' όσους δεν εγγράφονται στους εκλογικούς καταλόγους ή δεν πάνε να ψηφίσουν, παρόλο που βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας είναι υποχρεωτικό. Τέλος, αναφέρεται πως, παρά το ότι τα μέλη του ΟΑΣΕ που ήρθαν στην Κύπρο δεν είχαν οποιοδήποτε πρόβλημα, εντούτοις θεωρούν ότι θα ήταν ορθότερο αυτό να καλύπτεται μέσω της σχετικής νομοθεσίας.