Τα δικαστήρια της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης έχουν εκδώσει περισσότερες από 136.000 αποφάσεις που δεν έχουν ποτέ εκτελεστεί, πρακτική που αποτελεί σοβαρή απειλή για τη λειτουργία του κράτους δικαίου, επισημαίνει η βοσνιακή Επιτροπή του Ελσίνκι για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Το 2010, οι οριστικές και ανεκτέλεστες αποφάσεις ανήλθαν σε 136.598, τονίζεται σε ανακοίνωση της ΜΚΟ, η οποία διαπιστώνει ότι το κράτος δεν λειτουργεί σε έναν πολύ σημαντικό τομέα.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι είναι ευρύτατα διαδεδομένη η πρακτική της αγνόησης των δικαστικών αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα και επικαλείται ως παράδειγμα τη δημοτική αρχή στο Σίροκι Μπριεγκ, στη νότια Βοσνία, η οποία αρνείται να εφαρμόσει εδώ και έξι χρόνια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας.

Με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, οι χώρες είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και αυτό αποτελεί ένα συστατικό τμήμα μιας δίκαιης δίκης, υπογραμμίζει η Επιτροπή του Ελσίνκι για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.