Σε καθοδική τροχιά έχουν εισέλθει εκ νέου τα ποσοστά γεννήσεων στη Ρουμανία, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Κέντρο Στατιστικής και Πληροφορικής Δημόσιας Υγείας της βαλκανικής αυτής χώρας. Βάσει των στοιχείων αυτών, ο αριθμός των γεννήσεων μειώθηκε το 2010 σε 212.199 από 222.388 το 2009. Αυτό σημαίνει πως ανά 1000 άτομα αντιστοιχούν λιγότερες από 10 γεννήσεις (9,9), ενώ το 2009 οι γεννήσεις ήταν 10,4 στον αντίστοιχο αριθμό ατόμων.

Μειωμένο είναι το ποσοστό γεννήσεων το πρώτο τρίμηνο του 2011, που διαμορφώθηκε σε 8,7 γεννήσεις ανά 1000 άτομα (8,8 στην επαρχία).

Ο πρόεδρος της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Επιτροπής του ρουμανικού υπουργείου Υγείας Σάμπο Μπέλα απέδωσε τη μείωση των γεννήσεων, αφενός μεν στο γεγονός ότι οι Ρουμάνοι μεταναστεύουν σε όλο και μεγαλύτερους ρυθμούς και άρα η σύλληψη των παιδιών τους γίνεται στο εξωτερικό, αφετέρου δε στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μοντέλο μιας κοινωνίας με λιγότερα παιδιά κερδίζει έδαφος ακόμη και μεταξύ ανθρώπων, που παραδοσιακά θα ήθελαν μια μεγάλη οικογένεια.