Η πλειοψηφία των Γερμανών θεωρεί «λανθασμένη» την διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), προκύπτει από δημοσκόπηση που θα δημοσιευτεί στο αυριανό φύλο της «Bild am Sonntag». Το 58% των ερωτηθέντων εκτιμούν πως η επέκταση των αρμοδιοτήτων και η διεύρυνση του Ταμείου είναι «λανθασμένες» και μόνο το 34% θεωρεί ότι είναι «κάτι καλό».

Επίσης, η πλειοψηφία των Γερμανών κρίνει ως «ελάχιστα αξιόπιστη» την δέσμευση της κυβέρνησης Μέρκελ ότι οι γερμανικές εγγυήσεις προς το ΕΤΧΣ δεν θα αυξηθούν στο μέλλον. Το 78% των ερωτηθέντων δηλώνει πως η ενίσχυση των πόρων του Ταμείου από την Γερμανία θα αυξηθεί και μόνο το 19% θεωρεί ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 504 ατόμων.