Η υποχρεωτική συνταξιοδότηση σε ηλικία 65 ετών καταργήθηκε από σήμερα στη Βρετανία, έγινε γνωστό από το βρετανικό Υπουργείο Εργασίας και Συντάξεων. Μετά από διαβούλευση που άρχισε το 2010, η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε τον Ιανουάριο να καταργήσει το δικαίωμα που ο εργοδότης είχε μέχρι τώρα να υποχρεώσει έναν εργαζόμενο να συνταξιοδοτηθεί, από τη στιγμή που γίνεται 65 ετών. Το μέτρο αυτό, που είχε από μακρού ζητηθεί από τις οργανώσεις των εργοδοτών, άρχισε σταδιακά να εφαρμόζεται από τον Απρίλιο και ισχύει πλήρως από σήμερα, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων.

Το δικαίωμα της απόλυσης ενός εργαζόμενου σε ηλικία 65 ετών, σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιήθηκε συστηματικά από τους εργοδότες: καθώς περίπου 850.000 Βρετανοί ηλικίας άνω των 65 ετών εξακολουθούν να εργάζονται σήμερα.

Η κατάργηση της υποχρεωτικής συνταξιοδότησης αποτελεί μέρος της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος που χαρακτηρίστηκε ως "ριζοσπαστική" από τη βρετανική κυβέρνηση συνασπισμού.

Στόχος της είναι να επιταχύνει το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση των Εργατικών για να αυξηθεί η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης. Η σημερινή συντηρητική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2010 ότι η νόμιμη ηλικία, θα φθάσει τα 66 χρόνια το 2020 για τους άνδρες και τις γυναίκες, έναντι των 65 χρόνων που είναι σήμερα για τους άνδρες και των 60 για τις γυναίκες.