Ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα υπέγραψε σήμερα διάταγμα για την ενίσχυση της προστασίας των εμπιστευτικών κυβερνητικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με κύριο στόχο την αποφυγή της επανάληψης μιας μαζικής διαρροής πληροφοριών όπως αυτή στον ιστότοπο WikiLeaks το 2010.
Το διάταγμα αυτό, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, επιβάλει "διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις" στις αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Θα πρέπει να αποκτήσουν έναν υπεύθυνο που θα επιβλέπει τον "καταμερισμό και την προστασία των πληροφοριών", αλλά και να θεσπίσουν ένα πρόγραμμα "εντοπισμού εσωτερικών απειλών".

Επιπλέον, με το διάταγμα δημιουργείται από σήμερα μια διακυβερνητική "οργανωτική επιτροπή" που θα συντονίζει τις προσπάθειες αντιμετώπισης των διαρροών, και θα διασφαλίζει τον σεβασμό των προδιαγραφών ασφαλείας, ενώ μια "δύναμη κρούσης" θα πρέπει να "αναπτύξει ένα εγκάρσιο πρόγραμμα" για να μειώσει κυρίως "την τρωτότητα των διαβαθμισμένων πληροφοριών".

Τα μέτρα αυτά έχουν προετοιμαστεί από την ομάδα εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, "μετά την παράνομη αποκάλυψη διαβαθμισμένων εγγράφων από τον WikiLeaks το καλοκαίρι του 2010," και έχουν ως στόχο να "περιορίσουν τον κίνδυνο διαρροών στο μέλλον", αναφέρει η προεδρία σε ανακοίνωσή της.

Μετά τη διαρροή διπλωματικών τηλεγραφημάτων και άλλων εμπιστευτικών εγγράφων από το WikiLeaks, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει ήδη θεσπίσει μέτρα ασφαλείας, ιδίως με τον περιορισμό της χρήσης "φορητών μέσων" όπως τα CD-ROMs, και οι δίσκοι/μνήμες που συνδέονται μέσω θυρών USB.

Ο ιστότοπος WikiLeaks έγινε το "μαύρο πρόβατο" της Ουάσιγκτον με τη διανομή δεκάδων χιλιάδων εμπιστευτικών εγγράφων σχετικά με τους πολέμους στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, που σχετίζονται κυρίως με τις περιπτώσεις βασανιστηρίων που καλύφθηκαν από τον αμερικανικό στρατό.
TAGS