Πρόταση, η οποία θα αφορά στη λειτουργία καζίνο, καθώς και τη νομοθεσία που θα διέπει το ζήτημα, ετοιμάζει η κυβέρνηση, αποκάλυψε ο υπουργός Οικονομικών, Κίκης Καζαμίας. Μιλώντας ενώπιον της συνεδρίας της Επιτροπής Εμπορίου, η οποία και ασχολήθηκε με το θέμα της δημιουργίας καζίνο στην Κύπρο και τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις που θα προκύψουν, ο κ. Καζαμίας κάλεσε την Βουλή να συζητήσει και να προβληματιστεί για την μελέτη που εκπόνησε από το 2008 ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ).

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε, ότι στην περίπτωση δημιουργίας καζίνο, δεν θα πρόκειται για ασύδοτη λειτουργία, αλλά θα υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες θα διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία τους.

"Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια", είπε ο κ. Καζαμίας, "σ' ένα τομέα που μπορεί να είναι προσοδοφόρος για τα δημόσια ταμεία και στόχος είναι να διαμορφωθεί τέτοια νομοθεσία που θα προστατεύσει τον κοινωνικό ιστό".

Ικανοποίηση εξέφρασε η Επιτροπή Εμπορίου για την εξαγγελία της κυβέρνησης. Σημείωσε ότι τα οφέλη θα είναι μεγάλα, λόγω της προσέλκυσης τουριστών καθώς και είσπραξη φόρων από την κυβέρνηση.

Τη διαφοροποίηση της στάσης της κυβέρνησης, χαιρέτισαν οι οργανώσεις της τουριστικής βιομηχανίας ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ.