Καλά τα νέα για... τους Έλληνες ανέργους, αφού στην «γειτονική» Αυστραλία η ανεργία σημείωσε αναπάντεχη πτώση στο 5,2%  το Σεπτέμβριο.
Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε, ότι τον περασμένο μήνα έγιναν 20.400 προσλήψεις, διπλάσιος αριθμός από αυτόν που ανέμενε η αγορά.

Αναλυτικά, τον Σεπτέμβριο έγιναν 10.8000 προσλήψεις με καθεστώς πλήρους απασχόλησης και 9.600 προσλήψεις με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Έτσι, μετά τις περιοδικές αναπροσαρμογές το εθνικό ποσοστό ανεργίας έπεσε στο 5,2% από 5,3% που ήταν τον Αύγουστο.

Το σύνολο των εργαζομένων ανέβηκε στα 11.44.8000 άτομα, ενώ το σύνολο των άνεργων μειώθηκε κατά 3.800 άτομα σε 634.200.

Οι απασχολούμενοι πλήρως αυξήθηκαν σε 8,044,200 άτομα και των απασχολούμενων μερικώς σε 3.407.100 άτομα.