Οι βουλευτές της γερμανικής Μπούντεσταγκ όρισαν σήμερα εννέα από αυτούς ως μέλη μιας "μίνι" επιτροπής η οποία θα μπορεί να λαμβάνει γρήγορα αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την παροχή οικονομικής βοήθειας σε χώρες της ευρωζώνης που βρίσκονται σε κρίση.
Ο σχηματισμός αυτής της επιτροπής κρίθηκε απαραίτητος προκειμένου να ανταποκριθεί το κοινοβούλιο στην ανάγκη για ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Ο νόμος που υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο για τη διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) προβλέπει ότι οποιαδήποτε ενεργοποίησή του --για παράδειγμα, για να χρησιμοποιηθεί το ΕΤΧΣ για την αγορά ομολόγων ή για παροχή βοήθειας σε τράπεζες-- θα πρέπει να εγκριθεί προηγουμένως από την επιτροπή Προϋπολογισμού της Μπούντεσταγκ, η οποία αποτελείται από 41 μέλη.

Για πρακτικούς λόγους τα κόμματα συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια υποεπιτροπή, εντός της επιτροπής Προϋπολογισμού, η οποία θα ψηφίζει "γρήγορα και μυστικά" εάν χρειαστεί να ληφθεί κάποια απόφαση επειγόντως.