Η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, οι ασθένειες και η αδυναμία εξόφλησης χρεών είναι τα τρία πράγματα που φοβούνται περισσότερο οι Ρουμάνοι, όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα έρευνας του ρουμανικού περιοδικού Κάπιταλ (Capital).
Από την άλλη πλευρά, τα πλέον σημαντικά πράγματα στη ζωή των Ρουμάνων είναι η οικογένεια, η υγεία και τα χρήματα.

Η έρευνα κατέδειξε, επίσης, ότι ένας από τους δευτερεύοντες φόβους για τους Ρουμάνους είναι ο σεισμός.

Σχεδόν το 21% των ερωτηθέντων- κυρίως γυναίκες και άτομα άνω των 50 ετών- δήλωσαν πως οι μεγαλύτεροι φόβοι τους συνδέονται με τη ζωή των ίδιων και των δικών τους ανθρώπων.

Οι ανησυχίες που σχετίζονται με την επαγγελματική κατάσταση αποτελούν, εξάλλου, τη βασική αιτία για την οποία μη ικανοποιημένο δηλώνει το 12% των Ρουμάνων .

Επίσης, ένα άλλο ποσοστό της τάξεως του 10% έχει φόβους κι ανησυχίες που συνδέονται με την έλλειψη χρημάτων.