Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν Γκι-μουν ζήτησε από τις χώρες-μέλη των Ηνωμένων Εθνών να εγκρίνουν και να συνεισφέρουν 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια για τον διοικητικό προϋπολογισμό του Οργανισμού την περίοδο 2012-2013. Ο Μπαν είπε ότι ο προϋπολογισμός που παρουσίασε θα επιτρέψει στον ΟΗΕ να συνεχίσει το έργο του σε τομείς όπως η ειρήνη και η ασφάλεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διεθνής ανάπτυξη κ.λ.π. Πρόσθεσε ότι ο νέος προϋπολογισμός είναι μειωμένος κατά 3,2% σε σύγκριση με τον τρέχοντα διετή προϋπολογισμό --ο οποίος τερματίζεται την 31η Δεκεμβρίου-- καθώς ελήφθη υπ' όψιν η οικονομική κρίση.

"Ο προϋπολογισμός που σας παρουσιάζεται αντανακλά μια κεντρική πρόκληση: πώς να κατανεμηθούν οι πόροι για αυτό τον οργανισμό σε μια κρίσιμη συγκυρία", ανέφερε ο Μπαν στην επιτροπή οικονομικών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που πρόκειται να εγκρίνει το νέο προϋπολογισμό. "Η οικονομική κρίση πλήττει πολλές χώρες", επισήμανε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού.

"Πρέπει να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες τις δικές σας, των μελών, και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των λαών του κόσμου μας".

Ο διοικητικός προϋπολογισμός καλύπτει τους μισθούς των εργαζομένων του ΟΗΕ παγκοσμίως, διάφορες συναντήσεις κ.ά. Οι 193 χώρες-μέλη συνεισφέρουν σε αυτόν βάσει του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους. Οι δυτικές χώρες έχουν την μεγαλύτερη συμβολή, με τις ΗΠΑ να εισφέρουν το 22%.

Οι προϋπολογισμοί για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, τα διεθνή δικαστήρια και ειδικευμένες υπηρεσίες του ΟΗΕ είναι χωριστοί.
TAGS