Το 49% των Αυστριακών θέλουν η Ελλάδα να εγκαταλείψει την ευρωζώνη, σύμφωνα με τα αποτέλεσματα δημοσκόπησης του ινστιτούτου Gallup για τη λαϊκή εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας "Oesterreich". Μόνο το 36% των ερωτηθέντων τάχθηκαν υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στο "κλαμπ" των 17 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν επιλέξει το ευρώ, σύμφωνα με την έρευνα αυτή Σχεδόν τα δύο τρία (62%) των Αυστριακών, η χώρα των οποίων έχει το πιο χαμηλό ποσοστό ανεργίας σε ολόκληρη την ΕΕ, θεωρούν πως η Ελλάδα θα πρέπει να οδηγηθεί με συντεταγμένο τρόπο σε στάση πληρωμών, ενώ περίπου το ένα τέταρτο από αυτούς (24%) τάσσονται κατά ενός τέτοιου σεναρίου.  

Αντίθετα, μόλις το 18% των ερωτηθέντων επιθυμεί το σελίνι να ξαναγίνει το νόμισμα της Αυστρίας.  

Η "Oesterreich", ομως,δεν διευκρινίζει τον αριθμό όσων έλαβαν μέρος στη δημοσκόπηση αυτή.