Πρόστιμο για το υψηλό ποσοστό ανεργίας ενδέχεται να επιβληθεί στην Ισπανία καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να συμπεριλάβει το συγκεκριμένο δείκτη στα κριτήρια μέτρησης των οικονομικών ανισορροπιών που επικρατούν ανάμεσα στα μέλη της. 

Όπως αναφέρει η El Mundo, εάν το μέτρο εγκριθεί, τα μέλη θα έχουν διορία τριών ετών για να μειώσουν την ανεργία στο ανώτατο όριο 10% διαφορετικά θα έρθουν αντιμέτωπα με πρόστιμα αντίστοιχα του 0,1% του ΑΕΠ τους

Μe μέση ανεργία 22,6%, στην Ισπανία μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως 1 δισ. ευρώ, αναφέρει το δημοσίευμα.