Η Παγκόσμια Τράπεζα παρουσίασε σήμερα στα Τίρανα την έκθεσή της για τις οικονομικές εξελίξεις στην ανατολική Ευρώπη, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η Αλβανία. Σύμφωνα με την έκθεση, η Αλβανία έχει το υψηλότερο επίπεδο δημόσιου χρέους στην περιοχή. Επίσης η έκθεση αναφέρει ότι η χώρα βρίσκεται πολύ κοντά στα όρια του υψηλού κινδύνου. Το δημόσιο χρέος της Αλβανίας ανέρχεται σήμερα στο 59,4% του ΑΕΠ.

Η Παγκόσμια Τράπεζα τονίζει ότι η κατάσταση στην περιοχή δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Παρ’ ότι οι τράπεζες φαίνεται να έχουν ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια, ελλοχεύει κίνδυνος, λόγω και του αυξημένου επιπέδου των επισφαλών δανείων, επισημαίνεται στην έκθεση.

Η έκθεση αναφέρει ότι η περιοχή κινδυνεύει να αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω της μείωσης των εισοδημάτων και της οικονομικής ανάπτυξης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Παγκόσμια Τράπεζα συνιστά αναγκαία την υλοποίηση μιας πολύ προσεκτικής δημοσιονομικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης της Αλβανίας το 2011 θα συρρικνωθεί στο 2% από 5% που προέβλεπε η αλβανική κυβέρνηση.