Ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Λουκάς Λουκά δήλωσε σήμερα ότι στην Κύπρο "εξακολουθούν να παρατηρούνται προβλήματα και διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, τα οποία αντανακλούν κυρίως τις κοινωνικές προκαταλήψεις και τα στερεότυπα". 
Σε χαιρετισμό του στην Ημερίδα του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας με θέμα:"Διεθνής οικονομική κρίση και ευρωπαϊκές στρατηγικές/πολιτικές ισότητας των φύλων", ο κ. Λουκά είπε ότι "πολλά σημαντικά και θετικά βήματα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τόπο μας σ' ό,τι αφορά την αναβάθμιση της θέσης της γυναίκας στον τομέα της εργασίας και οικονομίας". 

Ανέφερε ότι έχουν ψηφιστεί σημαντικές νομοθεσίες, οι οποίες κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ισομισθία, την ίση μεταχείριση στην απασχόληση, την προστασία της μητρότητας και τη γονική άδεια. 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι "η στήριξη και ενδυνάμωση όλων των γυναικών και ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των ανέργων, των χαμηλά αμειβόμενων, των αγροτισσών, των ηλικιωμένων, των μονογονιών, των γυναικών με αναπηρίες και χρόνια νοσήματα κ.ά., εντάσσεται στις υψηλές προτεραιότητες του Προγράμματος Διακυβέρνησης, καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2007-2013".

Ο κ. Λουκά καλωσόρισε στην Κύπρο τη Μαρία Στρατηγάκη, Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων της Ελλάδας.