Την ανάληψη πανευρωπαϊκής δράσης, για την ενίσχυση της συμμετοχής των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, σ' όλα τα επίπεδα της πολιτικής και δημόσιας ζωής, αποφάσισε η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στη σχετική απόφαση υπογραμμίζεται ότι, στις 47 χώρες-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπάρχουν 80-100 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρίες που, εξαιτίας νομικών, φυσικών και κοινωνικών εμποδίων, δεν λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Οπως τονίζεται, με την απόφαση της αυτή η Επιτροπή των Υπουργών του ΣτΕ, αποσκοπεί στο να αρθούν όλα τα εμπόδια που υπάρχουν και να διασφαλισθεί η ενεργός συμμετοχή όλων στα κοινά, χωρίς διακρίσεις.

Όλα τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να είναι σε θέση να εκφράσουν τις απόψεις τους και κανένα πρόσωπο δεν θα πρέπει να στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, με το αιτιολογικό της αναπηρίας, καταλήγει η απόφαση της Επιτροπής
TAGS