Θετικά ανταποκρίθηκε η Ομοσπονδιακή Καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, στο αίτημα της Ελληνογερμανικής συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, για την περαιτέρω δραστηριοποίηση του υφυπουργού του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Χανς - Γιόαχιμ Φούχτελ στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ αυτοδιοικητικών φορέων των δύο χωρών. 

Συγκεκριμένα, ως εντεταλμένος της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, ο κ. Φούχτελ θα εργαστεί εκ μέρους της γερμανικής πλευράς πάνω στην υλοποίηση της συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 5 Μαρτίου 2010 μεταξύ της κ. Μέρκελ και του τότε Έλληνα πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Η συμφωνία αυτή προέβλεπε ενίσχυση της συνεργασίας στον χώρο της αυτοδιοίκησης, ενεργοποίηση του θεσμού των αδελφοποιημένων πόλεων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου επαφών των δήμων. 

Τα πεδία ενδιαφέροντος που αναδείχτηκαν κατά την πρόσφατη ελληνογερμανική συνέλευση είναι η καταπολέμηση της ανεργίας στους νέους, η εκπαίδευση, η προσέλκυση νέων επενδύσεων, ο τουρισμός και η διαχείριση των απορριμμάτων. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Φούχτελ, διαπιστώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες έντονο γερμανικό ενδιαφέρον για τέτοιου είδους συνεργασίες, αφενός λόγω της μακροχρόνιας φιλίας με την Ελλάδα και αφετέρου λόγω της παρουσίας εκατομμυρίων γερμανών τουριστών στην χώρα.