Το 1% των πιο πλούσιων κατοίκων της Αυστραλίας συνεχίζει να αυξάνει το εισόδημά του και να κερδίζει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη φορά τα τελευταία 60 χρόνια.   Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο πλούτος της Αυστραλίας μοιράζονταν πιο δίκαια μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970, όταν στο 1% των πλουσιότερων αντιστοιχούσε το 4,8% του πλούτου της χώρας.  
   
Από τις αρχές του 1980, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν και τα έσοδα των πλουσίων να αυξάνονται δυσανάλογα σε σχέση με αυτά των φτωχότερων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι πλούσιοι κάτοικοι διπλασίασαν τα έσοδά τους και από το 4,8% του πλούτου της χώρας τα αύξησαν σε 8,8%.  
   
Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ δείχνουν, επίσης, ότι και στις υπόλοιπες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου η ανισότητα των εσόδων μεταξύ των πλουσίων και φτωχών αυξήθηκε υπέρ των πρώτων, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο από την εποχή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου.  
   
Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και για κάποιο χρονικό διάστημα, η ανισότητα των εισοδημάτων μειώθηκε, ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρώπης. Αυτό δεν κράτησε για πολύ, αφού μετά το 1970 τα εισοδήματα των πλουσίων άρχισαν και πάλι να αυξάνονται δυσανάλογα σε σχέση με αυτά των φτωχών. Επικεφαλής στην τάση αύξησης του εισοδήματος των πλουσιότερων σε σχέση με αυτά των φτωχών παραμένουν οι ΗΠΑ.   
   
Στη συγκεκριμένη έρευνα, η Αυστραλία κατέχει την πρώτη θέση στην αύξηση του εισοδήματος του πλουσιότερου 10%, αφού στο διάστημα 1980-2000 αυξάνονταν κατά 4,5%, το χρόνο. Αντίθετα το εισόδημα του 10% των πιο φτωχών αυξήθηκε κατά 3% ετησίως, στο ίδιο χρονικό διάστημα.