Τον κίνδυνο που εμπεριέχουν οι αξιώσεις που προέβαλε η Βρετανία στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ για ιδιαίτερη μεταχείριση του χρηματοοικονομικού κλάδου επισήμανε σήμερα ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ενώπιον του ευρωκοινοβουλίου.
«Το Ηνωμένο Βασίλειο, ως αντάλλαγμα για τη συγκατάθεσή του, ζήτησε ιδιαίτερο πρωτόκολλο αναφορικά με τον τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το οποίο έτσι όπως παρουσιάστηκε θέτει σε κίνδυνο τον ενιαίο χαρακτήρα της εσωτερικής αγοράς. Για το λόγο αυτό, ήταν αδύνατο να υπάρξει συμβιβασμός», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Επίσης, ο κ. Μπαρόζο προσέθεσε ότι η διακυβερνητική συμφωνία που θα συμφωνηθεί από τα 26 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι αρκετή από μόνη της και τα κράτη μέλη θα πρέπει παράλληλα να φροντίσουν για την αποκατάσταση των ρυθμών ανάπτυξης και την ενίσχυση της απασχόλησης.