Ένας στους πέντε ανθρώπους που εργάζεται στις ανεπτυγμένες χώρες, πάσχει από κάποια ψυχική νόσο, όπως κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη. Στην έκθεση υπογραμμίζονται οι σοβαρότατες συνέπειες που έχει αυτό στην παραγωγικότητα, ενώ, όπως αναφέρεται, το30%-50% όλων των επιδομάτων που δίνουν τα κράτη οφείλεται σε κάποια ψυχική νόσο των δικαιούχων. Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι οι εργοδότες αλλά και οι πολιτικοί και οικονομικοί αξιωματούχοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους. «Η αυξανόμενη εργασιακή ανασφάλεια και η πίεση στον εργασιακό χώρο μπορεί να αυξήσουν ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια τα προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία» τονίζεται στην έκθεση.

Μόνο η κατάθλιψη είναι μια από τις πέντε βασικότερες αιτίες θανάτου και προβλημάτων ανικανότητας ή αναπηρίας, οποιασδήποτε μορφής. Επιπλέον ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει ότι μέχρι το 2020 θα είναι και η δεύτερη σημαντικότερη αιτία πρόκλησης ασθενειών παγκοσμίως.
TAGS