Περισσότεροι από 165.000 Ευρωπαίοι πολίτες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατυχήματα ή ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία και επτά εκατομμύρια τραυματίζονται, ενώ δεν είναι ακόμα δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια η σχέση και η συχνότητα των ατυχημάτων ή των ασθενειών με τις νέες μορφές εργασίας και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Σε αυτό το πλαίσιο, ψηφίστηκε χθες με μεγάλη πλειοψηφία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η Έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2007 - 2012 για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, με στόχο -μέσω της επανεξέτασης και αξιολόγησης των προτεραιοτήτων και των υιοθετούμενων πολιτικών- την εκπόνηση ουσιαστικών βελτιωτικών προτάσεων για το μέλλον της Στρατηγικής σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.