Ένας στους έξι Σλοβένους άνω των 15 ετών έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον μια σχολή ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γραφείο Στατιστικής της χώρας. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των Σλοβένων που έχει τελειώσει τουλάχιστον μια ανώτερη τεχνική σχολή αυξήθηκε από 215.000 το 2002 (ποσοστό 12,9%) σε 307.000 το 2011 (ποσοστό 17,5%).

Το Γραφείο Στατιστικής αποδίδει την ανοδική αυτή τάση στην ανάπτυξη ενός δικτύου ανώτατων σχολών (τεχνικών και μη), αλλά και νέων μορφών εκπαίδευσης, όπως αυτή μέσω διαδικτύου.

Βάσει των ίδιων στοιχείων, ο αριθμός των γυναικών στη Σλοβενία με ανώτερη εκπαίδευση ξεπερνά κατά 1/3 αυτόν των ανδρών.